Onderzoek RvdK bij risico op meisjesbesnijdenis

Volgens actuele cijfers over meisjesbesnijdenis in Nederland lopen naar schatting 4200 meisjes de komende 20 jaar risico op besnijdenis. Dat blijkt uit onderzoek van het landelijk expertisecentrum Pharos, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In Nederland is vrouwelijke genitale verminking (VGV) een vorm van kindermishandeling en daarom strafbaar, ongeacht in welk land de besnijdenis wordt uitgevoerd. Op dit moment wonen in  ons land 38.000 meisjes in de leeftijd van 0-19 met tenminste 1 ouder uit een land waar VGV voorkomt. Hiervan lopen 4200 meisjes de komende 20 jaar risico op besnijdenis.  

Bij vermoeden van een risico op VGV onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming, op verzoek van Veilig Thuis, of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Als de besnijdenis al heeft plaatsgevonden of als daar een vermoeden van is, doet de RvdK in overleg met de politie aangifte.

Meer weten over de taak van de RvdK bij VGV