Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming kondigt vertrek aan

Annette Roeters vertrekt per 1 januari 2020 als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Na een loopbaan van bijna 40 jaar heeft zij aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe stap. Zij heeft de functie van algemeen directeur de afgelopen vijf jaar met grote toewijding bekleed. In deze periode heeft zij leiding gegeven aan de transitie in de organisatie om de RvdK beter toe te rusten op de nieuwe Jeugdwet en de daarmee gepaard gaande vernieuwde samenwerking met partners in de jeugdzorg.

Annette Roeters

Annette Roeters: “De RvdK heeft mij veel gebracht. Ik heb geloof in het perspectief dat onze professionals kunnen bieden aan kinderen in de knel, vanuit hun kennis en ervaring. Ik heb vertrouwen in de visie, die binnen de RvdK is ontwikkeld, in de teams in het land en de wil tot samenwerking binnen en buiten de RvdK.”

De procedure voor het werven van een nieuwe algemeen directeur is inmiddels gestart door de Algemene Bestuursdienst (ABD), onderdeel van de rijksoverheid.