Stand van zaken aanpak terugbrengen wachttijden

De medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming doen er alles aan om de wachttijden voor kindzaken te verkorten. In vergelijking met juli 2018 werd in juli 2019 4% meer zaken afgerond met een nagenoeg gelijkblijvend aantal mensen. De wachttijd is licht gedaald. Ondanks alle inspanningen verwacht de RvdK eind 2019 nog steeds een wachtlijst te hebben. Niet in alle jeugdzorgregio’s en niet alle onderzoekssoorten zijn wachtlijsten. Daar waar mogelijk verlenen medewerkers van verschillende locaties ‘burenhulp’ aan elkaar.

Ketenproblematiek

Tegelijkertijd werkt de Rvdk naar oplossingen om het ontstaan van wachtlijsten duurzaam te voorkomen. Het hebben van wachtlijsten is niet exclusief een probleem van RvdK maar is een probleem binnen de hele jeugdzorg. Waar de ene organisatie de wachtlijst wegwerkt ontstaat bij een ketenpartner een stuwmeer aan problemen. Daarbij komen ook de tekorten op de arbeidsmarkt waar velen van de  jeugdzorginstanties mee te maken hebben.

Samen met ketenpartners in de regio neemt de RvdK initiatieven om de problematiek van de wachttijden gezamenlijk op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met de gemeente Brunssum waar jeugdzorg gebruik maakt van de expertise van de RvdK en probeert onnodig herhaling van onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen. In Zeeland werkt  de RvdK aan een ontwikkeling waarin de doorlooptijd van een raadsonderzoek  drastisch is teruggebracht door gesprekken  (met ouders, jeugdigen en ketenpartners) logistiek op één dag te plannen. Deze en andere initiatieven vormen een inspiratiebron voor onze teams op andere locaties.

Veiligheid

Buiten kijf staat dat de veiligheid van een kind op de wachtlijst altijd gewaarborgd moet zijn. De RvdK pakt urgente zaken met een hoog risico op de veiligheid altijd direct op. Op de wachtlijst bij de kinderbescherming staan diverse soorten onderzoeken. In een aantal categorieën is niet altijd een verhoogd risico aanwezig is zoals zaken die wachten op een zittingsdatum, voogdijkwesties en adoptie. In die zaken waar wel sprake is van een verhoogd risico is in 99% een veiligheidsplan aanwezig is. Dat betekent dat de al aanwezige hulpverlening onder regie van de gemeente wordt gecontinueerd en er dus zicht blijft op de veiligheid van kinderen.