Werkwijze tijdens periode met coronavirus

De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de Kinderbescherming altijd door. Onze onderzoeken en taakstraffen gaan dus gewoon door.

Als onze medewerkers contact met u hebben, dan zijn dat medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben. Maar de gezondheid van u, uw kind(eren) en van onze medewerkers is belangrijk voor ons. We houden graag rekening met uw en onze gezondheid tijdens deze periode met het coronavirus. Met zijn allen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Daarom past de RvdK hier en daar zijn werkwijze aan. Hier vragen we ook uw hulp bij:

  • Alle onderzoeken lopen door.
  • Heeft u afspraken of een huisbezoek met een van onze medewerkers, maar heeft u gezondheidsklachten? Meld dit dan bij ons.
  • Waar nodig zullen we zorgen voor minder ontmoetingen en maken we gebruik van telefonisch overleg.¬†