RvdK: “Juist nu extra aandacht voor kwetsbare kinderen”

Door de huidige maatregelen om het coronavirus tegen te gaan dreigt een grote groep kinderen tussen wal en schip te vallen. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt zich zorgen over de kinderen die op dit moment in een onveilige thuissituatie verblijven vanwege huiselijk geweld, mishandeling of verwaarlozing. Maar ook van kinderen die deel uitmaken van gezinnen waar complexe problemen spelen.

Onder normale omstandigheden gaan deze kinderen dagelijks naar een voor hun veilige plek, zoals de kinderopvang,  school of sportclubs.  Dat is door de maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus niet meer mogelijk waardoor zij noodgewongen thuis zitten en verhoogd risico lopen. De RvdK is bezorgd en vraagt om extra aandacht voor deze kwetsbare kinderen die ons juist nu het hardste nodig hebben. De RvdK onderschrijft dan ook de oproep van de minister van OCW aan gemeenten en scholen om ook voor deze groep kinderen voorzieningen te treffen en zal zich ten volle inzetten om de groep kinderen die voor deze extra opvang en begeleiding in aanmerking komt in beeld te brengen .

Ook de RvdK heeft te maken met maatregelen die het werk van medewerkers bemoeilijkt. Omdat de veiligheid van elk kind belangrijk is werken wij altijd door. We  zetten - weliswaar op aangepaste wijze - onze onderzoeken naar kwetsbare kinderen en gezinnen voort.  Daarin blijven we nauw samenwerken met gemeenten, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen. Ook kinderen die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen op ons blijven  rekenen. Wij doen onderzoek naar hun situatie en adviseren welke maatregel opvoedkundig gezien passend is voor de jongere.