RvdK werkt door tijdens periode met coronavirus

De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de Kinderbescherming altijd door. Ook onze onderzoeken gaan door.

Het kabinet heeft op 21 april jl. aangegeven dat er een verruiming komt van een aantal van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit zijn vooral aanpassingen voor kinderen en jongeren op gebied van onderwijs en sport. Dit is een belangrijke versoepeling voor kinderen en gezinnen die door het thuisblijven onder druk staan.

De eerder afkondigde basismaatregelen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en de hygiënemaatregelen worden verlengd. Dit betekent dat wij blijven werken volgens de werkwijze die we al hanteren. Het kabinet heeft op 21 april jl. aangegeven dat er een verruiming komt van een aantal van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit zijn vooral aanpassingen voor kinderen en jongeren op gebied van onderwijs en sport. Dit is een belangrijke versoepeling voor kinderen en gezinnen die door het thuisblijven onder druk staan.

De eerder afkondigde basismaatregelen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en de hygiënemaatregelen worden verlengd. Dit betekent dat wij blijven werken volgens de werkwijze die we al hanteren.

Als onze medewerkers contact met u hebben, dan zijn dat medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben. Maar de gezondheid van u, uw kind(eren) en van onze medewerkers is belangrijk voor ons. We houden rekening met uw en onze gezondheid tijdens deze periode met het coronavirus. Met z’n allen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Hier vragen we ook uw hulp bij.

Dit is de werkwijze van de RvdK

  • Onze werkzaamheden en onderzoeken gaan door.
  • Alle contacten met cliënten worden voor zover mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. We zorgen voor passend contact (maatwerk). Met de cliënt bespreken we welk contact mogelijk, wenselijk of noodzakelijk is.
  • Zijn kinderen direct in gevaar? Dan treden we als RvdK op. Bij spoedzaken bij kinderen met gezondheidsklachten werken we samen met de GGD en andere medische diensten. Ook hebben we nauw overleg met ketenpartners en politie.
  • De RvdK doet de komende periode zijn onderzoeken telefonisch of via beeldbellen, tenzij de omstandigheden in een specifiek raadsonderzoek dit niet mogelijk maken. Deze methodes zijn afgestemd met de beroepsverenigingen en in overeenstemming met onze juridische kaders.

Taakstraffen tijdelijk gestopt

Minister Dekker heeft besloten dat de werk- en leerstraffen tijdelijk stoppen vanaf 16 maart. Dit omdat jongeren op veel projecten niet meer worden toegelaten en de veiligheid en gezondheid van jongeren op projecten niet meer kan worden gewaarborgd. De leerstraffen worden zoveel mogelijk uitgevoerd via leren op afstand.

Rechtszaken: bij urgente zaken

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten. Urgente zaken gaan door. Dit zijn ook rechtszaken die kinderen aangaan. Hier is de RvdK van op de hoogte en bij betrokken.

Voorbereiden openen locaties

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen om onze locaties gedeeltelijk open te stellen om cliënten te kunnen spreken. Ook bekijken we hoe we zelf weer kunnen werken op de locaties.