Twee nieuwe directeuren bij de Raad voor de Kinderbescherming

Op 1 september 2020 starten twee nieuwe directeuren bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Met de komst van Maaike Smeels en Jan Koeman is het directieteam van de RvdK weer compleet. De RvdK heeft dan een directieteam dat bestaat uit een algemeen directeur, een directeur bedrijfsvoering en vier locatiedirecteuren.

Herke Elbers, algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming over de benoeming van de nieuwe directeuren: “Maaike Smeels en Jan Koeman hebben uiteenlopende achtergronden en brengen daarmee nieuwe kennis mee; ze zijn een waardevolle aanvulling op ons team. Ik kijk erg uit naar hun komst.”

Sinds 2017 is Maaike Smeels in Amsterdam directeur/ secretaris van stadsdeel Zuid en is portefeuillehouder Jeugd en Veiligheid. Van 2011 tot 2017 werkte ze bij de gemeente Amsterdam in verschillende functies, o.a. als manager Bestuur&Organisatie en plaatsvervangend stadsdeeldirecteur in stadsdeel Noord. Zij begon haar loopbaan als trainee en beleidsmedewerker bij de directie Openbare orde en Veiligheid bij de gemeente Amsterdam. Na het afronden van een master in crisis & disastermanagement vertrok zij begin 2005 naar de brandweer in Utrecht, om in 2006 weer terug te keren naar Amsterdam, als crisismanager en hoofd van het regionaal Veiligheidsbureau van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Ze studeerde psychologie in Amsterdam.

Jan Koeman is sinds 2015 plv. directeur en programmamanager bij directie Openbaar Vervoer en Spoor van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder meer hoofd Pensioenbeleid/plv. directeur Arbeidsverhoudingen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bekleedde hij diverse andere functies bij dat departement en het Ministerie van Economische zaken. Hij studeerde Economie aan de Vrije Universiteit en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij volgde het ABD Kandidatenprogramma.