Aangepaste spreekruimtes in gebruik voor cliëntcontact

Op alle locaties van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is het weer mogelijk om cliënten te spreken. Per locatie van de RvdK zijn een aantal spreekruimtes aanpast. Het is onderdeel van het langzaamaan openstellen van de werklocaties van de RvdK. De RvdK past zijn werkwijze continu aan aan de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Als het nodig is gaan de raadsonderzoekers weer op huisbezoek en zijn ze fysiek aanwezig bij zittingen bij de rechtbank. Spoedzaken waarbij cliëntcontacten nodig zijn, zijn altijd doorgegaan tijdens de lockdown van afgelopen maanden. Voor de RvdK staat voorop dat de veiligheid van elk kind in een kwetsbare situatie belangrijk is.

De spreekruimtes van de RvdK zijn aanpast met plexiglas, er zijn looproutes gemaakt en er staan extra desinfectiemiddelen. De RvdK kan cliënten ontvangen geheel volgens de RIVM-richtlijnen, de rijksbrede richtlijnen en de specifieke voorschriften vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Onze prioriteit was om te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor cliënten, medewerkers van andere organisaties en onze eigen medewerkers. We zijn blij dat de eerste gesprekken met cliënten zijn gevoerd in onze aangepaste spreekruimtes,” zegt algemeen directeur Herke Elbers.

Het contact met cliënten en ketenpartners is nog steeds zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen. Bij elk onderzoek maken de RvdK-medewerkers de afweging of het nodig is om fysiek te overleggen of niet. Dit wordt gedaan in overleg met de cliënt, want het is afhankelijk van wat mogelijk, wenselijk of noodzakelijk is.

Op zoek naar mogelijkheden

Tijdens de coronacrisis heeft RvdK altijd doorgewerkt. De manier waarop de onderzoeken werden uitgevoerd is aangepast aan de omstandigheden en de maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf half maart werkten RvdK-medewerkers vanuit huis en zijn de contacten met cliënten telefonisch of via beeldbellen gedaan. En in april werden de leerstraffen zoveel mogelijk uitgevoerd via leren op afstand (digitaal).

“Het is erg fijn dat de coronamaatregelen langzaamaan versoepelen. Want in een aantal zaken is het voor onze medewerkers cruciaal om face-to-face cliëntcontact te kunnen hebben,”vertelt Elbers. “De uitvoering van de taakstraffen door jongeren is weer opgepakt nadat deze tijdelijk waren gestopt door minister Dekker. Ook bekijken we hoe we zelf meer kunnen gaan werken op de locaties. Maar we weten nu al: thuiswerken blijft een grote rol spelen, zeker bij het uitvoeren van ons kantoorwerk.”