Minister Dekker bezoekt RvdK: mooi dat werk is doorgegaan

Er zijn signalen van seksueel misbruik van kinderen in een gezin en een van de ouders heeft mogelijk corona, het is half maart 2020. Hoe ga je als raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) dan te werk? De taak- en leerstraffen zijn opgeschort vanwege de coronacrisis en je wilt als Coördinator Taakstraffen toch in contact blijven met jongeren. Hoe pak je dat aan? Medewerkers Lieke, Elly en Martin van de RvdK vertelden minister Sander Dekker van Rechtsbescherming hoe ze hun werk deden tijdens de intelligente lockdown bij zijn bezoek aan een werklocatie van de RvdK in Den Haag (29 juni). Want ondanks de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan werkte de RvdK ‘gewoon’ door.

Tijdens het bezoek is de minister door algemeen directeur Herke Elbers en gebiedsmanager Ton de Raad bijgepraat over het werk van de RvdK tijdens de afgelopen maanden. Het was in de eerste 2 maanden niet meer mogelijk cliënten op kantoor te spreken en medewerkers mochten niet meer op huisbezoek. Alle afspraken en gesprekken met cliënten zijn telefonisch of via beeldbellen gedaan. Uitzondering hierop waren de spoedzaken; was een kind in een acuut gevaarlijke situatie, dan kwamen de medewerkers direct in actie. En als het nodig was droegen ze hierbij een mondkapje, bril en handschoenen.

“Het is mooi te horen hoe de raadsmedewerkers hun werk hebben gedaan, ook in die onduidelijke begintijd van de coronacrisis. Ze zijn met veel creativiteit op zoek gegaan naar wat nodig en mogelijk was, ”stelt minister Dekker vast. Herke Elbers beaamt: “Onze medewerkers hebben continu hun werkwijzen aangepast, dat was niet altijd makkelijk. Het resultaat is dat er geen vertraging is ontstaan in de behandeling van zaken door de RvdK.”

Aangepaste spreekruimtes

Medewerkers Martin en Elly hebben minister Dekker rondgeleid in de aangepaste spreekruimtes. Op alle locaties van de RvdK is het vanaf begin juni weer beperkt mogelijk om cliënten te spreken. In de spreekruimtes staat een scherm met plexiglas zodat 4 mensen elkaar veilig kunnen spreken. Ook zijn looproutes aangebracht en er staan extra desinfectiemiddelen. Daarnaast zijn een aantal ruimtes ingericht voor afspraken via beeldbellen. Het is onderdeel van het langzaamaan openstellen van de werklocaties van de RvdK.