Erwin Bremer benoemd tot directeur Bedrijfsvoering

Op 1 juli 2020 start Erwin Bremer als directeur Bedrijfsvoering bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het gaat om een nieuwe functie die in het leven is geroepen om de bedrijfsvoering binnen de RvdK verder te professionaliseren. 

Erwin is sinds 1 februari 2019 werkzaam bij de RvdK als Chief Information Officer (CIO). Deze functie combineert hij met zijn directeurschap. Daarvoor werkte hij 14 jaar bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden in diverse functies met als rode draad strategie en beleid en de vertaling naar de realisatie daarvan.

Erwin Bremer: “Vanuit een nieuwe functie verder mogen werken aan de doorontwikkeling van de RvdK is iets waar ik me graag voor inzet. In de meerjarenvisie genaamd Blik Vooruit zijn onder andere de ontwikkellijnen ‘profesionaliseren bedrijfsvoering’ en ‘digitaliseren werkprocessen’ opgesteld. Ik kijk er naar uit om daar invulling aan te geven. Van (be)denken naar doen past bij mij”.