RvdK werkt door, ook tijdens de lockdown

De Raad voor de Kinderbescherming werkt altijd door. Want de veiligheid van elk kind is belangrijk. De lockdown heeft geen invloed op ons werk; onze onderzoeken en de uitvoering van taakstraffen gaan door.

Het werk van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) valt onder de cruciale beroepen. “Wij zijn er voor het kind dat bedreigd wordt in zijn ontwikkeling en niet meer geholpen is met vrijwillige hulpverlening. Voor ons staat het belang van een kind om op te groeien in een veilige omgeving en de rechtswaarborging van het kind centraal. Dat betekent dat wij altijd doorgaan,” vertelt algemeen directeur Herke Elbers. “We werken vanaf het voorjaar zoveel mogelijk vanuit huis volgens de RIVM-richtlijnen, en dat blijven we doen. Als een kind direct in gevaar is, dan gaan onze medewerkers op huisbezoek. En als dat echt nodig is, zullen de collega’s op pad gaan om hun werk op locatie uit te oefenen.”

Samen met de ketenpartners in de jeugd(straf)keten draagt de RvdK bij aan het gezamenlijke doel: het bieden van de juiste interventie, op het juiste moment voor elk kind.

De gezondheid van onze cliënten, ketenpartners en van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Elbers: “De lockdown is een moeilijke tijd met strenge maatregelen, juist in een periode dat we behoefte hebben aan familie en vrienden om ons heen. Maar met z’n allen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt.” 

Taakstraffen

De uitvoering van taakstraffen door jongeren gaat door. De RvdK houdt hierbij rekening met de sluiting van projectplaatsen. We gebruiken dan de alternatieve mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals de inzet van huiswerkopdrachten. Voor leerstraffen blijft het uitgangspunt dat deze digitaal worden uitgevoerd. Ook hierbij wordt gekeken naar wat nodig is voor de jongere (maatwerk). Als het noodzakelijk is, dan is er fysiek contact.

Overleggen ketenpartners en rechtbank

De overleggen met ketenpartners zijn zoveel mogelijk digitaal, tenzij de casus vraagt om fysieke aanwezigheid. Dit doen we volgens de RIVM-richtlijnen. De lockdown heeft geen invloed op rol van de RvdK bij rechtszaken. De rechtbanken blijven open en rechtszaken gaan door.