RvdK: maatwerk voor minderjarigen die zijn opgepakt tijdens rellen

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zet zich in om de meest kwetsbare kinderen de bescherming te bieden die nodig is en ouders te ondersteunen. Dit geldt ook voor jongeren die betrokken waren bij de onrusten en rellen na de invoering van de Avondklok. De RvdK heeft samen met het Openbaar Ministerie (OM) samenwerkingsafspraken gemaakt voor snelle en duidelijke behandeling op maat van deze jongeren.

Na de invoering van de avondklok  was het de afgelopen dagen onrustig in veel gemeenten in Nederland. Bij de rellen waren ook minderjarige jongeren betrokken. De jongeren die hiervoor zijn opgepakt door de politie krijgen automatisch met de RvdK te maken. Het is de taak van de RvdK om de situatie van de jongere in beeld te brengen en het OM te adviseren over de best passende straf. Dit is altijd maatwerk. Ook de ouders worden hierbij betrokken. 

Lik-op-stuk

De RvdK is voorstander van een ‘lik-op-stuk-beleid’. Het helpt als de jongere snel weet welke straf hij of zij krijgt. De RvdK zorgt er voor dat een straf pedagogisch verantwoord is en past bij de leeftijd en ontwikkeling van de jongere. Het doel is om te voorkomen dat de minderjarige opnieuw een strafbaar feit gaat plegen.

Maatwerk voor minderjarigen die zijn opgepakt tijdens rellen

Op dit moment  is er een avondklok van kracht en geldt in een aantal gemeenten een noodverordening. Iedereen die dan wordt opgepakt door de politie kan een strafblad krijgen. Voor jongeren kan dit grote gevolgen hebben voor hun toekomst. De RvdK staat voor rechtsgelijkheid. We vinden het belangrijk om in deze unieke situatie vanuit het jeugdstrafrecht helder, eenduidig en snel te reageren. Daarbij houdt de RvdK de persoonlijke situatie van iedere jongere natuurlijk in het oog.

Tegelijk ziet de RvdK dat een grote groep jongeren zich wel aan de regels houdt. De gevolgen van de Corona crisis en de noodzakelijke maatregelen hebben grote impact op iedereen. Kinderen vormen een kwetsbare groep waar ernstig rekening mee gehouden moet worden in het aanbod van zorg, hulp en ondersteuning.