Raadsonderzoekers Voogdijraad Caribisch Nederland ronden opleiding jeugdbescherming succesvol af

De afgelopen anderhalf jaar hebben raadsonderzoekers van de Voogdijraad Caribisch Nederland (CN) de Jeugdbeschermingsopleiding afgerond. Deze opleiding werd begeleid door 2 raadsonderzoekers/trainers van de Raad voor de Kinderbescherming. Monique van Buuren en Linda Zwier, werkzaam in Rotterdam en Haarlem. De opleiding is eind november 2019 gestart met een trainingsweek op Bonaire. Door Corona is het traject in 2020 aangepast en hebben er in 2020 en 2021 verschillende onlinetrainingen plaatsgevonden. Verder werden de raadsonderzoekers van de voogdijraad begeleid via e-mail en skype.

Opleiding Jeugdbescherming

Het programma van de opleiding is grotendeels gebaseerd op de Opleiding Jeugdbescherming (OJB) van de RvdK. Centraal in het programma staan inhoud en methodiek. Tijdens de Skype-gesprekken en e-mail contacten werd overlegd, theorie behandeld, vragen beantwoord en opdrachten besproken. Daarnaast zijn er door de opleiders onlineversies van de verschillende methodiektrainingen ontwikkeld die de opleiders hebben gegeven.

Een groep van 5 raadsonderzoekers van de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba volgden de opleiding. Zij werden hierbij ondersteund door 2 senior raadsonderzoekers van de Voogdijraad CN. Na succesvolle afronding van het programma ontvingen de geslaagde raadsonderzoekers op 20 april hun diploma tijdens een digitale diploma-uitreiking. De RvdK kijkt samen met de voogdijraad hoe de Voogdijraad CN in de toekomst nieuwe medewerkers kan opleiden en welke rol de RvdK daarbij kan spelen.

Voogdijraad Caribisch Nederland

De Voogdijraad CN is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van kinderen tussen de 0 en 18 jaar in Caribisch Nederland. De Voogdijraad CN kom op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de Voogdijraad CN staat het belang van het kind centraal.