Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Veilig Thuis-organisaties (VT) gaan hun werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Zo worden kinderen en hun gezin eerder geholpen. In een aantal regio’s wordt het nieuwe werkproces binnenkort in gebruik genomen en na een aantal maanden geëvalueerd. Het nieuwe werkproces is een actie die voortkomt vanuit een gezamenlijk onderzoek van VT en de RvdK naar mogelijke dubbelingen in hun onderzoek. Hieruit blijkt dat er op bepaalde momenten wel overlap is in de activiteiten, maar dat dit met regelmaat ook verklaarbaar en nodig is. 

In circa 15% van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert is VT de melder. VT en de RvdK kunnen daardoor in eenzelfde periode betrokken zijn bij hetzelfde kind en zijn gezin. Hierdoor lijkt het mogelijk dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die ‘onnodig’ dubbel zijn. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Significant blijkt dat er overlap kan zijn bij drie verschillende aspecten in de  onderzoeken van VT en van de RvdK: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten, en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

Goed afgestemd

Beide organisaties vinden het belangrijk dat hun onderzoeksprocessen goed op elkaar zijn afgestemd. “In de beoordeling kijken VT en RvdK welke acties nodig zijn om snel door te kunnen pakken ter bescherming van de jeugdige. Lukt het een gezin niet om met vrijwillige hulp te zorgen voor een veilige leefomgeving? Dan maken VT en de RvdK meteen afspraken welke informatie van belang is voor de RvdK. We moeten waar mogelijk meer mét elkaar dan ná elkaar werken, dat is goed voor kinderen en hun ouders die het betreft, en ook voor de professionals,” laten Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK en Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) in gezamenlijkheid weten.

Medio 2021 start het aangepaste werkproces, begin 2022 worden de eerste opbrengsten verwacht. Beide organisaties monitoren het effect van de uitvoering van deze werkwijze. 

Het onderzoek

Significant Public heeft het onderzoek in opdracht van de RvdK en het LNVT uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van een dossieranalyse, interviews en groepsbijeenkomsten met medewerkers van VT en de RvdK.

Rapport ‘Ontdubbelen. Een analyse van de onderzoeken van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming’