RvdK: hulp aan kinderen moet doorgaan ondanks cliëntenstop Jeugd Bescherming Brabant

De Raad voor de Kinderbescherming is bezorgd over de jeugdbescherming in Brabant. Jeugd Bescherming Brabant (JBB) heeft bekend gemaakt dat zij per 21 juni geen nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen oppakken omdat er onvoldoende personeel is.

De Raad voor de Kinderbescherming vindt de ontstane situatie zeer zorgelijk. “Wij hebben overleg met alle betrokkenen organisaties om te kijken wat ons samen te doen staat om te zorgen dat kinderen en hun ouders toch noodzakelijke hulp krijgen. Het kan niet zo zijn dat een kind bescherming nodig heeft en er geen jeugdbeschermer beschikbaar is,’’ aldus Herke Elbers, algemeen directeur RvdK. “Bijvoorbeeld voor een kind met gedragsproblemen of verslavingsproblemen dat thuis hulp nodig heeft, maar ouders dat niet willen”.

Jeugd Bescherming Brabant (JBB) is een Gecertificeerde Instelling (GI). JBB geeft aan voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen uit te voeren, zoals de ondertoezichtstelling (ots) van een kind. Alleen spoedzaken worden nog opgepakt. Hiermee zegt JBB geen uitvoering te geven aan uitspraken van rechters als deze besluiten dat kinderen verplichte hulp en bescherming nodig hebben. De rechter neemt zijn besluit meestal op basis van het verzoek van de RvdK.
Ook de William Schrikker Stichting kondigde deze week een cliëntenstop aan in het oostelijk deel van Brabant en Limburg. Personeelstekort is al jaren een probleem bij diverse Gecertificeerde Instellingen.

Werk RvdK gaat door

De RvdK kijkt samen met andere betrokken organisaties naar mogelijke oplossingen voor deze situatie, maar blijft ondertussen ook zijn onderzoek doen en adviezen geven. “Dit doen we voor de rechtsbescherming van kinderen, en het is onze wettelijke plicht. En als blijkt dat we een verzoek aan de rechtbank moeten doen voor een jeugdbeschermingsmaatregel, dan doen wij dat,” aldus Elbers.

De RvdK zal in zijn verzoeken aan de rechtbank ook de Gecertificeerde Instelling die dit moet uitvoeren, blijven benoemen. Dat gebeurt ook als dit JBB moet zijn. De Rechtspraak zal waar nodig beschermingsmaatregelen blijven uitspreken, en heeft alarm geslagen over de situatie. Vanuit de Jeugdwet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend aanbod van jeugdbescherming. Het is aan gemeenten om ervoor te zorgen dat kinderen blijvend geholpen worden.

Elbers: “Ondertussen denken we ook na over mogelijke keuzes en prioriteiten in onze werkwijze, en eventuele acties die we kunnen nemen. We houden ons daarbij aan onze kerntaken, maar kijken ook naar mogelijke aanpassingen in de samenwerking met gezinnen en ketenpartners. Het is voor ons van groot belang dat kinderen en hun ouders de rechtsbescherming krijgen die ze nodig hebben.”

Project- en stuurgroep

Inmiddels is een project- en een stuurgroep gestart die oplossingen gaat aandragen om de problemen bij JBB op te lossen. De RvdK participeert hierin.

Dit is het resultaat van het overleg over de consequenties van de cliëntenstop tussen de betrokken organisaties; gemeenten, jeugdzorg, GI’s, rechtbank, Inspecties, RvdK en het ministerie van Justitie en Veiligheid.