Kwaliteitskader RvdK 2021

In het werk van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is kwaliteit belangrijk. De RvdK zoekt voor elk kind de best passende oplossing. Want elke (opvoed)situatie is anders én elk kind is anders. Wat kunnen cliënten van ons verwachten? Wat zijn onze taken en bevoegdheden en hoe waarborgen we onze kwaliteit? Dit staat in het Kwaliteitskader 2021.

De RvdK komt op voor de rechten van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. De RvdK geeft onafhankelijk advies en combineert hierbij kennis van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en kennis op het gebied van pleegzorg en adoptie.

Het pedagogisch-juridisch advies van de RvdK helpt het kind vooruit. Van een kind dat een misstap heeft gemaakt en te maken krijgt met jeugdstrafrecht, tot het kind dat te maken krijgt met een moeilijke scheiding van de ouders. Daarnaast adviseert de RvdK over de voogdij over een kind en zorgt voor screening voor kinderen die door anderen dan hun biologische ouder(s) worden opgevoed, zoals bij adoptie en pleegzorg. De RvdK adviseert de rechter over kinderen die worden afgestaan door hun moeder en helpt kinderen die willen weten van wie ze afstammen, bijvoorbeeld na adoptie.

De RvdK helpt met een duidelijk doel: het geven van het best mogelijke advies voor ieder kind dat dat nodig heeft. De professionals van de RvdK werken volgens hun beroepscode en combineren hun kennis van pedagogiek en het jeugdrecht.

In het Kwaliteitskader:

  • Beschrijven we de taken en bevoegdheden van de RvdK.
  • Bieden we inzicht in de afwegingen die we maken.
  • Maken we duidelijk waar we voor staan en wat van ons verwacht mag worden.

Het Kwaliteitskader wordt jaarlijks herzien en bijgesteld als dat nodig is.