Kwaliteitskader RvdK 2021

Het Kwaliteitskader bevat algemene kwaliteitseisen voor de onderzoeken die de Raad voor de Kinderbescherming uitvoert.

Bij de RvdK werken professionals vanuit hun professionele standaard, de beroepscode en richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het kwaliteitskader beschrijft de taken en bevoegdheden van de RvdK, welke waarden daarbij het moreel kompas vormen, hoe we de kwaliteit van ons werk waarborgen en wat cliƫnten van ons mogen verwachten. Het kwaliteitskader is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de RvdK te maken krijgt: de kinderen en gezinnen naar wie wij onderzoek doen, de mensen uit hun directe omgeving, de hulpverleners die bij de gezinnen betrokken zijn, de instanties waarmee we samenwerken en onze vaste gesprekspartners bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.