Veilige gastgezinnen voor alleenreizende Oekraïense kinderen

Oekraïense kinderen die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

De RvdK roept gemeenten op om deze kinderen in beeld te krijgen en gegevens over de gastgezinnen door te geven aan de RvdK in hun regio. De RvdK neemt dan contact op met het gastgezin en kijkt of iemand in het gastgezin een strafblad heeft. Ook kijkt de RvdK in het eigen archief of er mogelijke risico's zijn bij de opvang van kinderen. Afhankelijk van de situatie gaan raadsmedewerkers langs bij het gastgezin.

Oekraïens kind in noodopvang Harskamp
Oekraïens meisje in noodopvang Harskamp

Normale procedure

Dit is een normale procedure voor pleeggezinnen. De procedure geldt ook voor gastgezinnen die Oekraïense kinderen opvangen. De RvdK vraagt gemeenten om de screening van de RvdK aan te kondigen bij de gastgezinnen.

De RvdK heeft alleen een rol bij de screening van gastgezinnen die kinderen opvangen die zonder hun ouders reizen. De screening van gastgezinnen die gevluchte kinderen met hun ouder(s) opvangen, gaat via Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, Takecarebnb en het Leger des Heils.

Voorlopige of tijdelijke voogdij

Voor sommige kinderen moet ook voogdij geregeld worden. Zijn de ouders van het alleenreizende kind niet bereikbaar? Of zijn er signalen van onveilige situaties, zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting? Dan kan de RvdK de rechter vragen om voogdij toe te wijzen. Een Gecertificeerde Instelling (GI) zorgt voor een jeugdbeschermer.