Landelijke aanpak voor gedupeerden toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen

Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire die te maken hebben met een uithuisplaatsing, is er extra ondersteuning. Vanaf 4 april is een onafhankelijke ondersteuningsteam beschikbaar. Ouders en kinderen kunnen zich daar aanmelden.

Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire is onafhankelijk en is er voor ouders en kinderen. In het team zitten procesbegeleiders die neutraal en onafhankelijk een luisterend oor bieden aan gedupeerde ouders. Zij bekijken samen met ouders en hun kinderen wat hun wensen zijn en wat er mogelijk is. 

De procesbegeleider kan dan samen met de hulpverleners die het gezin al kennen, de ouders verder helpen. Niet elk gezin is hetzelfde en er zijn vaak meer problemen. Maatwerk is hierbij noodzakelijk. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd centraal. 

Uithuisplaatsing laatste middel

Het uit huis plaatsen van een kind is altijd zeer ingrijpend. Voor zowel de ouders als kinderen. Soms is echter hulp binnen de thuissituatie onvoldoende. De zorgen over het kind zijn dan zo ernstig dat het beter is als het kind tijdelijk ergens anders woont. “Het recht van het kind om bij zijn ouders op te groeien speelt een grote rol in de onderzoeken en beslissingen van de RvdK. Het recht op bescherming van de veiligheid van het kind ook. Wij zien een uithuisplaatsing als laatste middel om de veiligheid van het kind te waarborgen,” aldus Herke Elbers, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Alleen het hebben van schulden of financiële problemen is geen reden voor een uithuisplaatsing. De toeslagenaffaire kan wel hebben bijgedragen aan een stapeling van problemen binnen het gezin waardoor een kind daar niet meer veilig kon opgroeien. Elbers: “Onze raadsmedewerkers zijn in hun onderzoeken extra alert op problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, gezondheid, werk en wonen.”

De RvdK kan betrokken zijn of raken bij gedupeerde ouders en kinderen. Bijvoorbeeld als er een onderzoek loopt, een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, of bij het stopzetten of verlengen van een gedwongen uithuisplaatsing. De RvdK doet onafhankelijk onderzoek en geeft advies aan de rechter.

“Schrijnende verhalen over uithuisplaatsingen raken ons diep. Het zorgt er ook voor dat we elke dag weer met hart en ziel werken aan de rechtsbescherming van kinderen en hun ouders. Ook gaan wij graag in gesprek met gedupeerde ouders als zij vragen hebben over het raadsonderzoek of ons advies aan de rechter. Ouders kunnen terecht bij de raadsmedewerker met wie ze contact hebben of hadden,” vertelt Elbers.

Extra ondersteuning

Het landelijke Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire is voor ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire én waarbij kinderen uit huis geplaatst zijn (geweest) of ergens anders zijn gaan wonen. Ouders kunnen ook hulp krijgen van gemeenten via gemeentelijke steunpunten. Deze bieden ouders op allerlei manieren extra ondersteuning aan op de vijf leefgebieden (financiën, huisvesting, zorg, gezin en werk). Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire is een aanvulling hierop. 

Gedupeerde ouders en kinderen kunnen voor ondersteuning terecht bij: