Kijk op Kinderbescherming 2021: het stelsel beter inrichten

Van de publicatie van het Toekomstscenario tot de opschorting van interlandelijke adoptie en het onderzoek naar uithuisplaatsingen bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. In 2021 gebeurde veel wat het werk van de Raad voor de Kinderbescherming raakte.

Samenwerking speelt een centrale rol bij veel van deze thema’s. Zo gingen we een samenwerking aan met de NS. Jongeren die vernielingen aanrichten op een station of in de trein, kunnen daardoor hun taakstraf doen bij de NS.

We versterkten ook de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Dat is nodig voor goede hulp in complexe situaties. En in proeftuinen willen we samen met onze ketenpartners werken aan snellere en efficiëntere hulp. Want verbeteringen in het stelsel van jeugdbescherming zijn noodzakelijk.

Meer over deze en andere onderwerpen is te lezen in Kijk op Kinderbescherming 2021. Ondersteund door feiten en cijfers geeft dit jaarbericht een korte inkijk in hoe de RvdK zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor kinderen die in hun ontwikkeling werden bedreigd.