Brief aan bewindspersonen: passende jeugdhulp nú nodig

Het gebrek aan passende hulp zorgt voor problemen voor jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). “Het maakt het ons te vaak onmogelijk om ons werk goed te doen,” dit schrijven de organisaties in een gezamenlijke brief aan de betrokken minister en staatssecretaris.

De organisaties roepen de bewindspersonen op om het tij te keren: “Gebruik de menskracht en middelen die nu worden ingezet voor een stelselwijziging juist voor de aanpak van deze urgente problemen en realiseer op korte termijn meer passende hulp.”

Hulp is er vaak niet of te laat

In deze brief vragen de organisaties aandacht voor het urgente probleem van het gebrek aan passende jeugdhulp: “Wij komen in gezinnen waar problemen groot zijn en hulp dringend nodig is. Wij zien dat die hulp er te vaak niet (tijdig) is. Met onaanvaardbare risico’s voor kinderen als gevolg. We ervaren dat we onze maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen nu onvoldoende kunnen waarmaken.

Wij vragen minister Weerwind en staatsecretaris Van Ooijen daarom om de focus te verleggen naar vandaag en morgen, en te zorgen voor een duidelijke doorzettingsmacht zodat we sneller vanuit een stabiele basis kunnen doorbouwen aan een toekomstbestendige zorg voor en bescherming van onze jeugd.”