CBS: Toeslagenaffaire heeft kans op kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagaffaire vaker te maken hadden met een kinderbeschermingsmaatregel dan gezinnen met dezelfde achtergrondskenmerken die niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat het CBS heeft uitgevoerd op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek van het CBS is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar hoe de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het eerste deel daarvan is dit kwantitatieve onderzoek van het CBS. Daarin werd het aantal kinderbeschermingsmaatregelen bij ruim 4000 gedupeerden gezinnen vergeleken met een groep gezinnen met dezelfde achtergrondkenmerken die niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.

Vergelijking op sociaaleconomische omstandigheden

De conclusie van dit onderzoek is dat de toeslagenaffaire in de gedupeerde gezinnen de kans op een kinderbeschermingsmaatregel niet heeft vergroot. Gezinnen in vergelijkbare (kwetsbare) sociaaleconomische omstandigheden kregen even te vaak te maken met een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging. Wel is het zo dat de groep gedupeerden van de toeslagaffaire veel meer kans had op een kinderbeschermingsmaatregel dan andere gezinnen in Nederland.

Armoede en schuldenproblematiek zijn belangrijke risicofactoren waar het gaat om een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Geen directe doorwerking

Herke Elbers, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, kijkt met gemengde gevoelens naar de resultaten van het CBS onderzoek: “Het is goed dat is vastgesteld dat er geen sprake is van een directe doorwerking van de toeslagenaffaire in de jeugdbescherming. En tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat armoede en schuldenproblematiek belangrijke risicofactoren zijn waar het gaat om een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen.”

Gezinnen onder de armoedegrens

De bevindingen van het CBS sluiten aan bij onderzoek naar de effectiviteit van kinderbeschermingmaatregelen van de Erasmus Universiteit dat vorige week verscheen. Daaruit bleek dat in gezinnen waar kindermishandeling voorkomt vaak sprake is van meerdere problemen, waaronder armoede. Zo leeft bijna de helft (46%) van de gezinnen die te maken heeft met kinderbeschermingsmaatregelen onder de armoedegrens tegenover nog geen 15% van de gezinnen in Nederland.