Congres Eindevaluatie wet kinderbeschermingsmaatregelen: hoe nu verder?

Universiteit Leiden organiseert op 20 januari een congres om de bevindingen en aanbevelingen uit de eindevaluatie van de Wet herziening kindermaatregelen te bespreken. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind opent het congres. 

Aanleiding is het rapport met de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, dat in september 2022 verscheen. Voor die evaluatie onderzocht Universiteit Leiden in opdracht van het WODC uitvoerig of de doelen van de wet gerealiseerd zijn en of omgevingsfactoren de uitvoering van de wet beïnvloeden. 

Hoe nu verder?

De bevindingen en aanbevelingen uit het rapport staan centraal tijdens het congres. Idee is om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op deze uitkomsten. Advocaten, rechters, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, wetenschappers, beleidsmakers en andere professionals uit de jeugdbeschermingspraktijk gaan met elkaar in gesprek over de vraag: hoe nu verder?

Bekijk meer informatie over het congres en het programma