Monique Schippers algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming

Monique Schippers start met ingang van 9 oktober 2023 als algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Schippers is nu nog divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zij vervulde eerder ook andere functies bij DJI. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als directeur GGZ & Forensische Zorg bij de Inspectie voor de gezondheidszorg, als managing consultant bij Ernst & Young en had zij diverse functies op het terrein van de jeugd- en gezondheidszorg. Monique studeerde psychologie, beleid en management van de gezondheidszorg en rechten (master strafrecht).

Monique Schippers

Monique Schippers over haar nieuwe functie: 'Onze samenleving is op het terrein van jeugdzorg en -bescherming geconfronteerd met een grote uitdaging. Ik voel mij betrokken bij deze uitdaging, waar de RvdK samen met alle partners in de keten voor staat. Ik zie ernaar uit om samen met de bevlogen medewerkers van de RvdK en alle ketenpartners bij te dragen aan een beter werkende jeugdbeschermingsketen.'