Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt eigen culturele sensitiviteit

De Raad voor de Kinderbescherming heeft te maken met een grote diversiteit aan jeugdigen en gezinnen. Cultuursensitief werken is daarom een belangrijk onderwerp voor ons. Tegen deze achtergrond hebben wij besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar hoe onze organisatie omgaat met de culturele diversiteit en armoedeproblematiek van jeugdigen en gezinnen waar wij mee te maken hebben. 

Het onderzoek naar de culturele sensitiviteit van onze organisatie zal worden uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Over negen maanden worden de resultaten verwacht. Centraal staat de vraag of bij de Raad voor de Kinderbescherming vooroordelen een plek hebben in onze dienstverlening en rol als werkgever, in hoeverre er mogelijk sprake is van ongelijke behandeling en hoe we onze culturele sensitiviteit als organisatie kunnen versterken. Het onderzoek past in de groeiende aandacht die er rijksbreed is voor gelijke behandeling en cultuursensitief werken.

Tegelijkertijd start bij de Raad voor de Kinderbescherming een aantal initiatieven op het gebied van cultuurensitief werken. Nieuwe medewerkers gaan tijdens hun inwerktraject aan de slag met de vraag hoe hun eigen culturele achtergrond van invloed kan zijn op hun professioneel handelen. En cultuursensitief werken krijgt een belangrijke plaats in een nieuw ontwikkelprogramma van de Universiteit Nyenrode voor de directie en management van de organisatie. 

Kwaliteit van onderzoek en advies

Iwan Bean, interim algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming, benadrukt het belang van cultuursensitief werken voor de kwaliteit van het onderzoek en advies van de organisatie: 'Bijna een kwart van de jeugdigen en gezinnen waar wij mee te maken hebben, heeft een migratieachtergrond. Voor de kwaliteit van ons onderzoek en advies is het van belang dat ook deze jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen door onze medewerkers. We hebben hier onvoldoende zicht op. Tegelijkertijd  versterken we met trainingen en andere tools de deskundigheid en competenties van onze medewerkers, directie en management op het gebied van cultuursensitief werken. Dit onderzoek, en de interne aandacht die wij hier structureel aan geven, helpt ons om hier op de langere termijn, vanuit een positieve en lerende grondhouding, richting aan te geven.' 

Divers personeelsbestand

Eerder al kondigde de Raad voor de Kinderbescherming aan om in te zetten op een meer divers en inclusief personeelsbestand, om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugdigen en gezinnen waar wij mee te maken hebben. Hiervoor worden onder andere de recruiters getraind in inclusiever en onbevooroordeeld werven. Ook start binnenkort een arbeidsmarktcampagne waarin jeugdprofessionals met een migratieachtergrond uitdrukkelijk worden uitgenodigd om te solliciteren vanuit onze overtuiging dat verschillende achtergronden en perspectieven bijdragen aan de kwaliteit van ons onderzoek en advies. In deze arbeidsmarktcampagne is ook aandacht voor een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen bij de Raad voor de Kinderbescherming.