De Raad voor de Kinderbescherming gaat samenwerken met Nyenrode Business Universiteit bij leiderschapsontwikkeling

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: het beschermen van het recht van kinderen om veilig op te groeien. Daarvoor geven wij onafhankelijke en deskundige adviezen die diep ingrijpen in de levens van jeugdigen en gezinnen. Dat vraagt om stevig empathisch leiderschap. Daarom gaan we samenwerken met Nyenrode Business Universiteit. De universiteit heeft een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat specifiek is afgestemd op de uitdagingen waar onze organisatie voor staat en de thematieken waar managers in het dagelijkse werk mee te maken krijgen. 

De directie en de managers gaan de komende 2,5 jaar werken aan hun leiderschapsvaardigheden. Het leiderschapsprogramma biedt nieuwe inzichten uit de wetenschap en van een groot aantal gastdocenten uit de praktijk. In het programma wordt ook gewerkt met concrete vraagstukken binnen onze organisatie, waardoor deze direct bijdraagt aan het oplossen van strategische vraagstukken en de ontwikkeling van onze organisatie.

Iwan Bean contract Nyenrode

'We zijn verheugd om deze samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming’, aldus Koen Becking, rector en voorzitter van Nyenrode. ‘Deze sluit naadloos aan op onze missie: serving society by shaping responsible leaders. Kinderen zijn onze toekomst en we zijn er trots op dat hier we met ons leiderschapsprogramma een bijdrage aan kunnen leveren.' 

Werken aan een gezonde organisatie

Iwan Bean, algemeen directeur van de RvdK, benadrukt dat het leiderschapsprogramma is opgezet om de prestaties te verbeteren én managers te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de organisatie. 'Onze managers hebben te maken met wachtlijsten van gezinnen, lange doorlooptijden van onze trajecten en de maatschappelijke wens om ons te blijven verbeteren in de kwaliteit van ons onderzoek en advies. Tegelijkertijd is het heel belangrijk om te blijven werken aan een gezonde organisatie. Denk aan inclusiviteit, het terugbrengen van verzuim, het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers en het versterken van de veerkracht en het werkplezier van onze mensen. Onze managers krijgen tijdens het programma op beide sporen inzichten en kennis aangereikt om met nog meer deskundigheid te werken voor de veiligheid van kwetsbare kinderen.’