Raad voor de Kinderbescherming gaat gesprek aan over kindermishandeling in eigen talkshow

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling organiseert de Raad voor de Kinderbescherming op 21 november een eigen talkshow: De Raad in gesprek. Live vanuit Den Haag praten we met ervaringsdeskundigen, experts en het publiek over de aanpak en preventie van kindermishandeling. Gespreksleider is Humberto Tan. Net als vorig jaar is het mogelijk om aanwezig te zijn bij de opnamen of de talkshow te volgen via een livestream.

Aankondiging Raad voor de Kinderbescherming talkshow met Humberto Tan

Programma

We beginnen de talkshow met onze nieuwe algemeen directeur Monique Schippers. Zij zal kort toelichten waarom we het belangrijk vinden om een podium te bieden aan nieuwe inzichten en best practices op het gebied van de aanpak en preventie van kindermishandeling.  

Daarna gaan we in gesprek met de ervaringsdeskundigen Anita Wix en Mandy Sleijpen. Anita is trainer en spreekster over huiselijk geweld. Mandy is oprichtster en directeur van M, een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken.

We zijn ook benieuwd naar vernieuwingen binnen de jeugdzorg en -bescherming. Daarom gaan we in gesprek met Ellen van der Hulst, orthopedagoog en teamcoördinator bij Heppie (t)Huis, dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen op eigen wijze opvangt. En met Els Bijman van JIMwerkt, dat ervoor zorgt dat jongeren een mentor uit de eigen omgeving kunnen kiezen om hen bij te staan bij de gesprekken met de hulpverlening, school, het wijkteam en eventuele andere betrokken instanties. 

Ten slotte hebben we Pieter Melsen te gast. Hij is zedenrechercheur, gespecialiseerd in het verhoren van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Samen met zijn collega Wouter Vaessen schreef Pieter het kinderboek ‘Sam en het niet leuke geheim’, dat benadrukt hoe belangrijk het is voor kinderen om over hun geheimen te praten. 

Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Om professionals handvatten te bieden hoe het gesprek aan te gaan over kindermishandeling worden er op Weektegenkindermishandeling.nl verhalen van andere professionals en tools gedeeld. Ook kunnen professionals deelnemen aan een breed scala aan activiteiten die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden. 

Aanmelden

Aanmelden kan via www.talkshowraadingesprek.nl. Daar kunt u ook aangeven wanneer u bij de opname aanwezig wilt zijn. Deelname is gratis.