Advies commissie rechtsbescherming verschenen

Vandaag is het adviesrapport 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de adviescommisie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid verschenen. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor rechtsbescherming van kinderen en ouders, de onafhankelijke toets van en het onafhankelijk advies aan de rechter en de positie van de kinderrechter.

De commissie heeft alle stappen onderzocht die kinderen en ouders kunnen doormaken in het proces van vrijwillige jeugdhulp tot en met gedwongen maatregelen. Het resultaat is een onderbouwd en duidelijk leesbaar rapport met aanbevelingen.

Onderzoek

Wij waarderen het dat de adviescommissie begint met aanbevelingen voor het verbeteren van de positie en rechtsbescherming van kinderen en ouders. Daarnaast herkennen wij de aanbeveling dat onafhankelijk advies – en besluitvorming in het systeem van jeugdbescherming noodzakelijk blijft. Dit steunen wij ook.

De aanbevelingen van de adviescommissie over de rechtsbescherming zijn een belangrijke stap in het verbeteren van de jeugdbescherming. Wij gaan hier invullling aan geven samen met onze ketenpartners.

Lees het hele rapport hier