Besluit op WOB-verzoek d.d. 4 december 2020

De directeur van de Raad voor de Kinderbescherming (Den Haag) heeft namens de Minister voor Rechtsbescherming  op 4 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Hieronder volgt het (geanonimiseerde) besluit en de openbaarmaking van de memo ‘(dreigend) Contactverlies tussen kind en ouders na scheiding’. Deze memo is bedoeld voor intern gebruik en beoogt de eigen visievorming van de Raad voor de Kinderbescherming te bevorderen. Het stuk wordt beschouwd als een ontwikkeldocument, omdat het de bedoeling is het document op basis van nieuwe inzichten met regelmatig aan te passen.

Het memo '(dreigend) contactverlies
tussen kind en ouders na scheiding' betreft versie 0.2., oktober 2021. Deze versie is de opvolger van versie 0.1., juli 2020.

Deze is bedoeld voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en is een groeidocument.