Factsheet Aanpak Schoolverzuim

De Raad voor de Kinderbescherming wil samen met ketenpartners komen tot een effectieve aanpak en samenwerking op het terrein van schoolverzuim. In deze factsheet meer informatie.