Factsheet MAS voor scholen

Deze facstsheet biedt informatie voor scholen over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De MAS is in 2017 in gebruik genomen. Deze integrale aanpak van schoolverzuim beschrijft 4 routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht waar het kan en zwaarder waar nodig.