Doelgroeponderzoek werkstraffen 2020

De Raad voor de Kinderbescherming heeft intern beleidsonderzoek gedaan naar de jongeren die ingestroomd zijn voor een taakstraf in 2020. De resultaten van de doelgroepstudie werkstraffen staan in deze totaalrapportage, waar we het landelijke beeld schetsen én regionale verschillen uitlichten.

De doelgroepstudie betreft een project waarbij honderden dossiers geanalyseerd zijn, om beter zicht te krijgen op de jongeren die onder de coördinatie van de Raad voor de Kinderbescherming een werkstraf uitvoerden. In totaal zijn meer dan 1600 dossiers geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door en vooral ook bestemd voor de Raad voor de Kinderbescherming. De inzichten uit dit onderzoek kunnen (ook voor anderen) een bijdrage leveren aan de coördinatie en ondersteuning die deze jongeren nodig hebben voor een gunstige uitkomst van hun werkstraf en het voorkomen van terugval in de criminaliteit.