Convenant samenwerkingsafspraken met 3 reclasseringsorganisaties (3RO)

De reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) willen een bijdrage leveren aan het voorkomen dat minderjarigen en jongvolwassenen zich ontwikkelen tot volwassen criminelen. De 3 reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) en de RvdK hebben landelijke afspraken gemaakt om goed samen te werken. Dit document bevat die afspraken.