Convenant samenwerkingsafspraken RvdK en GI in Gelderland

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt samen met de organisaties die zich bezighouden met verplichte jeugdbescherming en Jeugdreclassering:

  • Gecertificeerde instellingen (GI)
  • Jeugdbescherming Gelderland (JBG)
  • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSJB&JR) 
  • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassing (LJ&R)
  • Jeugd Veilig Verder (JVV)

Dit document bevat de samenwerkingsafspraken.