Samenwerkingsprotocol veiligheid van en zorg voor kinderen en jongeren

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt samen met de organisaties die zich bezighouden met veiligheid van en zorg voor kinderen en jongeren. Dit is het samenwerkingsprotocol tussen gemeenten, de RvdK en Gecertificeerde instellingen (GI's), Centrum voor Jeugd en Gezin en Meer-team voor jeugzorg-regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit samenwerkingsprotocol beschrijft wat de partijen samen hebben te doen in ieders rol, inzake van verantwoordelijkheid in de maatschappelijke opgave om veiligheid voor onze jeugdigen te waarborgen, binnen bestaande wet- en regelgeving.