Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden regio Rivierenland

Als een jongere na een verblijf in een jeugdinrichting weer vrij komt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het daarna goed gaat met die jongere. Een plek om te wonen, werk of opleiding en begeleiding helpen daarbij. De organisaties in de regio Rivierenland met wie de jongere te maken krijgt hebben afspraken gemaakt om goed samen te werken. Dit document bevat die afspraken.