Convenant samenwerkingsafspraken Nazorgtafel Haarlemmermeer

Voor een effectieve nazorg voor jeugd in de Haarlemmermeer is het cruciaal om samen de doelstelling en uitgangspunten voor informatie-uitwisseling vast te leggen. Dit document bevat afspraken voor nazorg, opgesteld door organisaties in de Haarlemmermeer die werken met jeugdigen.