Samenwerkingsprotocol GI-RvdK Noord Nederland

Wet- en regelgeving stelt eisen aan de samenwerking tussen de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s). De afspraken die in de landelijke kaders zijn opgenomen zijn tot stand gekomen in overleg tussen Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming.