Afspraken Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie AP Den Haag

In dit document zijn de afspraken opgenomen tussen de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Den Haag (OM). Het betreft afspraken over de benodigde informatie ten behoeve van een adviesrapportage, levermomenten van de rapportages en zittingsvertegenwoordiging.