Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd - Midden Holland/Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming

De colleges van burgemeesters en wethouders in de gemeenten in de regio Midden Holland en Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag hebben afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. In dit protocol zijn deze afspraken opgenomen. De Jeugdwet stelt dat de afspraken die in dit samenwerkingsprotocol met de RvdK gemaakt worden ook gelden voor alle instanties die werken onder de regie van de gemeente en op wie deze afspraken van toepassing zijn.