Convenant Nazorg – Beslisboom, Kop van NH_evaluatie Woo

Als een jongere na een verblijf in een jeugdinrichting weer vrijkomt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het daarna goed gaat met die jongere. Een plek om te wonen, werk of opleiding en begeleiding helpen daarbij. De organisaties in de regio Kop van Noord-Holland met wie de jongere te maken krijgt hebben afspraken gemaakt om goed samen te werken. Dit document bevat het proces om te komen tot die afspraken.