Samenwerkingsafspraken nazorg WF en NK 2023WOO

Als een jongere na een verblijf in een jeugdinrichting weer vrij komt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het daarna goed gaat met die jongere. Een plek om te wonen, werk of opleiding en begeleiding helpen daarbij. De organisaties in de regio West-Friesland en Noord-Kennemerland met wie de jongere te maken krijgt hebben afspraken gemaakt om goed samen te werken. Dit document bevat het proces om te komen tot die afspraken.