Methodische Aanpak Schoolverzuim

Deze handleiding geeft in de vorm van een stappenplan aan hoe te handelen bij meldingen van ongeoorloofd verzuim. Deze aanpak is ontwikkeld door de Raad voor de Kinderbescherming samen met Halt, het Openbaar Ministerie, en Ingrado (de koepel van leerplichtambtenaren). Ketensamenwerking is het sleutelwoord bij het toepassen van de MAS.