Klachtenanalyse 2015

De Klachtenanalyse geeft ons een beeld van waar cliënten tegenaan lopen en waar we verbetering in de kwaliteit van ons werk kunnen nastreven. In 2015 zijn er in totaal 246 klachten ingediend bij de RvdK. In totaal zijn er in dat jaar 227 klachten behandeld.