WOB besluit: Openbaarmaking samenwerkingsovereenkomst SAVE

Besluit tot openbaarmaking van de “Samenwerkingsovereenkomst van Samen Veilig Midden-Nederland (zowel de GI als Veilig Thuis en inclusief de onderaannemers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Reclassering en het Leger des Heils) en de Raad voor de Kinderbescherming en de 26 gemeenten van de provincie Utrecht”.