Besluit op Woo-verzoek inzake openbaarmaking Samenwerkingsprotocol

Besluit tot openbaarmaking van de “Samenwerkingsprotocol Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering werkzaam in de gemeenten in Drenthe, Fryslân en Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming Regio Noord Nederland van januari 2021”.