Woo-besluit Vergoedingen/declaraties van een specifiek commissielid van de externe klachtencommissie van de RvdK

Woo-besluit Vergoedingen en declaraties betreffende specifiek commissielid/voorzitter van de Externe Klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 6 maart 2024.