Afsluiten zonder maatregel

Het onderzoek 'Afsluiten zonder maatregel' is het resultaat van een intern beleidsonderzoek. Deze rapportage geeft inzicht in de werkwijze en besluitvorming ten aanzien van gezinnen waarvoor het na het raadsonderzoek geen kinderbeschermingsmaatregel wordt verzocht en wordt terugverwezen naar vrijwillige hulpverlening. Het afsluiten zonder maatregel is een actueel onderwerp in het kader van ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen en de instroom bij de RvdK.