Risicofactoren

De Raad voor de Kinderbescherming deed onderzoek naar de relatie tussen aanwezige risicofactoren in gemeenten en kindermishandeling. De gebruikte gegevens komen uit 2015 en 2016.