Werken als raadsonderzoeker

*Klassieke muziek speelt* Robert – Raadsonderzoeker: Als raadsonderzoeker kan ik echt iets betekenen voor kinderen en hun gezinnen. Ze komen bij ons als eerdere hulpverlening spaak is gelopen. Het is mijn taak om daar verandering in te brengen en als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dat is het zinvolle van mijn werk.

Anushka – Raadsonderzoeker: We raken betrokken bij beschermingsonderzoeken, strafonderzoeken en gezag en omgangsonderzoeken. Bij beschermingsonderzoeken brengen we in kaart wat de zorgen zijn die spelen binnen een gezin. We praten met de ouders, met de kinderen en proberen met onze pedagogische en juridische blik tot de beste oplossing te komen voor het kind.

Robert – Raadsonderzoeker: Bij strafzaken bezoek je jongeren op het politiebureau. Dan is het onze taak, als medewerker van het spoed-team, om een rapport op te stellen waarin je een advies aan de rechter geeft of de jongere wel of niet vrij mag komen. Het rapport schrijf je in samenwerking met een multidisciplinair team.

Anushka – Raadsonderzoeker: Als raadsonderzoeker heb je sowieso een SKJ-registratie nodig. Je moet goed kunnen schrijven, want rapporteren is een heel belangrijk onderdeel van het werk, en je krijgt te maken met hele complexe zaken. Dus weerbaarheid is zeer belangrijk. Het is leuk om te weten dat je hybride kan werken. Dat betekent dat je veel ruimte krijgt om thuis te werken. Ook zijn we zelforganiserend als team en dat biedt meer ruimte om de beste keuzes te maken voor het werk.

Robert – Raadsonderzoeker: Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming is een boeiende baan. Je bent een soort spin in het web, want je hebt te maken met ouders, met kinderen, en met instanties als scholen, rechtbanken, advocaten, officieren van justitie.

Anushka – Raadsonderzoeker: Soms kom ik thuis na een lange en zware dag, maar heb ik echt het gevoel dat ik heb bijgedragen in het leven van het kind. Het geeft echt een enorm gevoel van voldoening.

*Klassieke muziek speelt* Logo Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Vind jouw baan op www.werkenvoornederland.nl. *Klassieke muziek eindigt*